29 October 2023

Naše nové otváracie hodiny

Milí priatelia, sme pre vás a vašu rodinu otvorení denne od 10:00 do 16:00 a to v každom počasí. Posledný vstup je možný hodinu pre zatvorením areálu. Tešíme sa na vašu návštevu!

Dear friends, we are open for you and your family every day from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. in any weather. The last entrance is possible one hour before the closing of the complex. Looking forward to your visit!